ไขคำตอบ! พ้นสภาพ VS ลาออก มีความแตกต่างกันอย่างไร?

Blog Image
  • Admin
  • 26 APRIL 2024

ไขคำตอบ! พ้นสภาพ VS ลาออก มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ในโลกของการทำงาน คำว่า "พ้นสภาพ" และ "ลาออก" มักถูกใช้ปะปนกันจนสร้างความสับสน หลายคนอาจเข้าใจว่าทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกัน แต่แท้จริงแล้ว ยังมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่หลายประการ บทความนี้ทางเราบุคคล .com จะพาทุกท่านไปไขข้อข้องใจ ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง "พ้นสภาพ" และ "ลาออก" จะมีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันเลย!

1. สาเหตุที่แตกต่างกัน
พ้นสภาพ: เกิดขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน สาเหตุหลักๆ มาจาก
การเลิกจ้าง: บริษัทฯ ยุติสัญญาจ้างพนักงานด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ปรับโครงสร้างองค์กร ผลประกอบการไม่ดี หรือพนักงานกระทำผิดร้ายแรง
การหมดอายุสัญญาจ้าง: สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา พนักงานไม่ได้ต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด
การลาออก: พนักงานยื่นใบลาออก แต่บริษัทฯ ไม่อนุมัติ
การเสียชีวิต: พนักงานเสียชีวิต
การเกษียณอายุ: พนักงานครบเกณฑ์อายุเกษียณตามที่บริษัทฯ กำหนด
ลาออก: เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของพนักงาน พนักงานตัดสินใจยุติสัญญาจ้างด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น หางานใหม่ เบื่อหน่ายกับงาน ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
2. กระบวนการที่แตกต่างกัน
พ้นสภาพ:
กรณีเลิกจ้าง: บริษัทฯ แจ้งพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
กรณีอื่นๆ : ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสัญญาจ้างหรือกฎหมายแรงงาน
ลาออก:
พนักงานยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
ทำงานต่อจนครบกำหนดลาออก (ตามสัญญาจ้าง)
บริษัทฯ ออกเอกสารรับรองการทำงาน
3. ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
พ้นสภาพ:
พนักงานไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล
อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ในตลาดแรงงาน
กรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พนักงานมีสิทธิ์ฟ้องร้อง
ลาออก:
พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้าง
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดแรงงาน
มีเวลาเตรียมตัวหางานใหม่
4. ตัวอย่างสถานการณ์
ตัวอย่าง พ้นสภาพ:
บริษัทฯ ปรับโครงสร้างองค์กร พนักงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง
พนักงานมาทำงานสายบ่อยครั้ง บริษัทฯ ตัดสินใจไล่ออก
พนักงานลาออก แต่บริษัทฯ ไม่อนุมัติ พนักงานถูกให้ออก
ตัวอย่าง ลาออก:
พนักงานหางานใหม่ได้ เงินเดือนดีกว่า ตัดสินใจลาออก
พนักงานลาออกเพื่อไปเรียนต่อ
พนักงานลาออกเพื่อไปดูแลครอบครัว
5. สรุป
"พ้นสภาพ" และ "ลาออก" ต่างมีความหมาย สาเหตุ กระบวนการ และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน พนักงานควรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อตัดสินใจและวางแผนอนาคตการทำงานได้อย่างเหมาะสม


ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสัญญาจ้าง กฎหมายแรงงาน และนโยบายของแต่ละองค์กร
พนักงานควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลาออกหรือพ้นสภาพจากการทำงาน แต่หากท่านใดที่ต้องการโปรแกรมบริหารบุคคล เราขอแนะนำ โปรแกรม บุคคล .com ของเรา สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน!