รวมคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน จะมีคำถามอะไรบ้างนะ? เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งานได้เปรียบแน่นอน!

Blog Image
  • Admin
  • 23 MAY 2024

รวมคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน จะมีคำถามอะไรบ้างนะ? เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งานได้เปรียบแน่นอน!

การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการหางาน ผู้สมัครงานทุกคนต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์
และคว้าโอกาสได้งานมาครอบครอง การเตรียมตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการเตรียมตัวตอบคำถามในการสัมภาษณ์
บทความนี้ทางเรา บุคคล .com ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการตอบเพื่อให้ผู้สมัครงานทุกคนมั่นใจและพร้อมเผชิญหน้ากับการสัมภาษณ์งาน
จะมีคำถามอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. แนะนำตัวเอง
คำถามนี้เป็นคำถามแรกๆที่ถูกถาม ผู้สมัครงานควรเตรียมคำตอบสั้นๆ ที่ครอบคลุมประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทักษะ และความสนใจ โดยเน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร
ตัวอย่าง : "สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผมชื่อ [ชื่อ] จบการศึกษาจาก [ชื่อมหาวิทยาลัย]   สาขา [ชื่อสาขา]   มีประสบการณ์การทำงาน [จำนวนปี]   ปีในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง]   ที่ [ชื่อบริษัท]   ดิฉัน/ผมมีทักษะด้าน [ทักษะ]   และสนใจในเรื่อง [ความสนใจ]   ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าประสบการณ์และทักษะของดิฉัน/ผมจะสามารถช่วย [ชื่อบริษัท]   บรรลุเป้าหมายได้"

2. ทำไมถึงเลือกสมัครงานที่บริษัทของเรา
คำถามนี้ต้องการทดสอบว่าผู้สมัครมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทหรือไม่ ผู้สมัครงานควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ และวัฒนธรรมองค์กรล่วงหน้า และอธิบายว่าทำไมถึงสนใจที่จะทำงานบริษัท
ตัวอย่าง: "ดิฉัน/ผมเลือกสมัครงานกับ [ชื่อบริษัท]   เพราะว่าดิฉัน/ผมประทับใจใน [เหตุผล]   ดิฉัน/ผมติดตามข่าวสารของบริษัทมาตลอด   และรู้สึกตื่นเต้นกับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ]   ของบริษัท   ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉัน/ผมจะสามารถช่วย [ชื่อบริษัท]   บรรลุเป้าหมายและเติบโตต่อไปได้"

3. จุดแข็งของคุณคืออะไร
คำถามนี้ต้องการทดสอบว่าผู้สมัครงานมีความรู้จักตนเองและสามารถระบุจุดแข็งของตนเองได้หรือไม่   ผู้สมัครงานควรเลือกจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร   และอธิบายว่าจุดแข็งนั้นช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ผ่านมาอย่างไร
ตัวอย่าง: "ดิฉัน/ผมคิดว่าจุดแข็งของดิฉัน/ผมคือ [จุดแข็ง]   ดิฉัน/ผมเคย [ยกตัวอย่างสถานการณ์]   และสามารถ [ผลลัพธ์]   ได้สำเร็จ   ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าจุดแข็งนี้จะช่วยให้ดิฉัน/ผมทำงานในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง]   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

4. จุดอ่อนของคุณคืออะไร
คำถามนี้ต้องการทดสอบว่าผู้สมัครงานมีความซื่อสัตย์   รู้จักตนเอง   และมีแผนพัฒนาตนเองหรือไม่   ผู้สมัครงานควรเลือกจุดอ่อนที่ไม่ส่งผลต่อการทำงาน   และอธิบายว่ากำลังพัฒนาจุดอ่อนนี้อย่างไร
ตัวอย่าง: "ดิฉัน/ผมคิดว่าจุดอ่อนของดิฉัน/ผมคือ [จุดอ่อน]   ดิฉัน/ผมเคย [ยกตัวอย่างสถานการณ์]   และเรียนรู้ว่าดิฉัน/ผมต้อง [วิธีการพัฒนา]   ดิฉัน/ผมกำลัง [วิธีการพัฒนา]   อยู่   และมั่นใจว่าจุดอ่อนนี้จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของดิฉัน/ผม"

5. คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่
คำถามนี้เป็นคำถามที่ยาก   ผู้สมัครงานควรหาข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งงานที่สมัครในท้องถิ่น   และเตรียมคำตอบที่แสดงถึงความมั่นใจ   แต่ไม่ควรตั้งเงินเดือนที่สูงมากจนเกินไป
ตัวอย่าง: "ดิฉัน/ผมศึกษามาแล้วว่าเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง]   ในท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณ [ช่วงเงินเดือน]   ดิฉัน/ผมคาดหวังเงินเดือนอยู่ในช่วง [ช่วงเงินเดือน]   ขึ้นอยู่กับสวัสดิการและโอกาสในการเติบโต"

6. ทำไมถึงลาออกจากงานเก่า
คำถามนี้ต้องการทดสอบว่าผู้สมัครงานมีความซื่อสัตย์   และมีเหตุผลในการลาออกหรือไม่   ผู้สมัครงานควรอธิบายเหตุผลการลาออกอย่างสุภาพ   โดยไม่พูดร้ายบริษัทเก่า   และเน้นไปที่เหตุผลที่อยากมาทำงานกับบริษัทใหม่
ตัวอย่าง: "ดิฉัน/ผมลาออกจากงานเก่าเพราะว่า [เหตุผล]   ดิฉัน/ผมรู้สึกว่า [อธิบายความรู้สึก]   และอยากหาโอกาสใหม่ที่ [อธิบายสิ่งที่คาดหวัง]   ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉัน/ผมจะสามารถช่วย [ชื่อบริษัท]   บรรลุเป้าหมายได้"

7. คุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหม
คำถามนี้เป็นโอกาสให้ผู้สมัครงานแสดงความสนใจในบริษัท   และแสดงให้เห็นว่าเตรียมตัวมาอย่างดี   ผู้สมัครงานควรเตรียมคำถามเกี่ยวกับบริษัท   ตำแหน่งงาน   วัฒนธรรมองค์กร   สวัสดิการ   และโอกาสในการเติบโตล่วงหน้า
ตัวอย่าง: "ดิฉัน/ผมอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [หัวข้อที่สนใจ]   ดิฉัน/ผมอยากทราบว่า [คำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน]   ดิฉัน/ผมอยากทราบว่า [คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร]   ดิฉัน/ผมอยากทราบว่า [คำถามเกี่ยวกับสวัสดิการ]   ดิฉัน/ผมอยากทราบว่า [คำถามเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโต]"

การเตรียมตัวตอบคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน   จะช่วยให้ผู้สมัครงานรู้สึกมั่นใจ   และสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์   บทความนี้ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยพร้อมแนวทางการตอบ   ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานทุกคนอย่างแน่นอน