รีบเช็คด่วน! ครึ่งปีหลัง 2567 ต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง?

Blog Image
  • Admin
  • 06 JUNE 2024

รีบเช็คด่วน! ครึ่งปีหลัง 2567 ต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง?

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าครึ่งปีหลังปี 2567 แล้ว ผู้ประกอบการหลายๆท่านคงเริ่มกังวลเกี่ยวกับการยื่นภาษีประจำปี บทความนี้ทางเราบุคคล .com จะมาแจกแจงวันที่ต้องยื่นภาษีในครึ่งปีหลังเพื่อที่จะช่วยให้สามารถวางแผนการเงิน เตรียมพร้อมเอกสารล่วงหน้าได้พร้อม และที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงที่จะยื่นภาษีล่าช้าอีกด้วย จะมีภาษีอะไรที่ต้องยื่นวันไหนบ้าง ไปดูกันเลย!!

มิถุนายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 55)
- ยื่นแบบรายงานประจำปีฯ (Disclosure Form)
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบภายใน 15 มิถุนายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2567)
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบภายใน 15 มิถุนายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2567)
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบภายใน 23 มิถุนายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2567)
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

กรกฎาคม 2567
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบภายใน 7 กรกฎาคม 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2567)
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

สิงหาคม 2567
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

กันยายน 2567
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567
- กำหนดยื่นแบบ สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค. (กำหนดยื่นแบบภายใน 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 2 กันยายน 2567)
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
- กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบภายใน 7 กันยายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 กันยายน 2567)
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค. (กำหนดยื่นแบบภายใน 8 กันยายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 กันยายน 2567)
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51)
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบภายใน 15 กันยายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 กันยายน 2567)
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบภายใน 15 กันยายน 2567 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 กันยายน 2567)
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
-ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

ตุลาคม 2567
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 23 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2567)
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

พฤศจิกายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 23 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567)
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

ธันวาคม 2567
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 8 ธันวาคม 2567 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2567)
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 15 ธันวาคม 2567 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2567)
- ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
- นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
- กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 15 ธันวาคม 2567 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2567)
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567
- กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
- ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
- ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

การทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนในการชำระภาษีแต่ละประเภทจากปฏิทินภาษี ช่วยให้คุณวางแผนการเงิน เตรียมเงินสำรองไว้ชำระภาษีล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงการเสียค่าเบี้ยปรับกรณีชำระล่าช้า เมื่อทราบรายละเอียดการยื่นภาษี 2567 ในครึ่งปีหลังนี้แล้ว ทั้งประเภทภาษีและวันครบกำหนด อย่าลืมวางแผนภาษีอย่างรอบคอบ เพื่อการจัดการเรื่องภาษีที่ราบรื่น ถูกต้อง และตรงต่อเวลา