ข้อดีของการทำงานร่วมกับคนต่าง Gen ความสำคัญของการทำงานที่หลายคนมองข้าม!

Blog Image
  • Admin
  • 25 JUNE 2024

ข้อดีของการทำงานร่วมกับคนต่าง Gen ความสำคัญของการทำงานที่หลายคนมองข้าม!

ปัญหาระหว่าง Gen หรือ Generation ถือเป็นหัวข้อที่กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสภาพแวดล้อมของการทำงาน ซึ่งปัจจุบันในที่ทำงานจะอายุเฉลี่ยอย่างน้อย 4 ช่วงด้วยกัน โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่รองรับความหลากหลายของอายุพนักงานจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า อาจด้วยเหตุผลที่ว่ามีหลากหลายความคิดเห็นและหลายๆเหตุผลรวมกัน ทำให้เกิดไอเดียที่ดีที่สุดขึ้นมาได้ วันนี้ทางเราบุคคล .com จะพามาดูข้อดีของการทำงานกับคนต่างวัยกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

ลักษณะของแต่ละ Generation ในที่ทำงาน
1. Baby Boomer (พ.ศ. 2489-2507)
คนช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยเกษียณ ระดับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา จะเป็นวัยที่ไม่ถูกกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะยังไม่สามารถปรับตัวได้ ส่วนใหญ่จะถนัดงานในด้านเอกสาร หรือการพูดคุยมากกว่า เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานสูง นอกจากนั้นยังเห็นการทำงานหนักเป็นเรื่องปกติอีกด้วย เพราะว่าคนในช่วงอายุนี้จะเกิดในยุคที่ยากลำบาก ทำให้ผู้คนในยุคนั้นต้องทำงานหนัก
2. Gen X  (พ.ศ. 2508-2522)
คนในช่วงนี้จะทำงานในระดับผู้บริหาร หัวหน้าทีม ชอบความเป็นระเบียบ ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ชอบทำงานเป็นทีมมาก แต่หากมีปัญหาไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัว คน Gen นี้จะพร้อมรับฟังและช่วยแก้ปัญหาได้เสมอ
3. Gen Y (พ.ศ. 2523 - 2540)
คนในวัยนี้จะทำงานในระดับหัวหน้าทีม รุ่นพี่ภายในบริษัท รวมไปถึงเด็กที่จบใหม่ คน Gen นี้เกิดมาพร้อมกับยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ มีความยืดหยุ่นสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน แต่ไม่ชอบทำงานแบบมีเงื่อนไขและข้อบังคับมากมาย และหมดความอดทนได้ง่าย หากทำงานร่วมกับคน Gen นี้ต้องให้ความอิสระในการทำงานกับพวกเขา และให้พื้นที่เสนอไอเดียอย่างสม่ำเสมอ
4. Gen Z (พ.ศ. 2540 ขึ้นไป)
เป็นช่วงเวลาที่จะเข้ามาเป็นพนักงานในอนาคต พวกเขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี และความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ทำให้พวกเขามองหาความชอบเป็นอันดับแรก ให้คุณค่าของงานมากกว่าความมั่นคง มีความเป็นตัวเองสูงมาก หากมองเห็นปัญหาหรือไม่พอใจส่วนไหนก็จะไม่ลังเลที่จะพูดออกมา พวกเขาจำเป็นต้องมีหัวหน้าที่พร้อมรับฟังความคิดเห็น และพร้อมที่จะผลักดันในสิ่งที่พวกเขาชอบต่อไป

ข้อดีของการทำงานร่วมกับคนต่างวัย
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
จากงานวิจัยจะพบว่าองค์กรที่มีความหลากหลายทางอายุจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรได้ หากอยากเพิ่ม Productive ให้กับองค์กร ต้องลองจัดตั้งทีมที่ปรึกษาที่มีความหลากหลายทางอายุ เมื่อทีมอื่นที่ประสบปัญหาหรือเผชิญกับการตัดสินใจที่ยาก ทีมนี้อาจจะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายสามารถทำให้พึงพอใจได้
2. นวัตกรรมที่หลากหลาย
องค์กรที่มีความหลากหลายทางอายุอาจหมายถึงประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายได้อีกด้วย ซึ่งนำมาสู่แหล่งที่มาของนวัตกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
3. มีทักษะที่หลากหลาย
คนในแต่ละช่วยอายุจะมีชุดทักษะที่แตกต่างกันออกไปที่จะนำมาใช้ในการทำงาน เช่น พนักงาน Gen Y หรือ Z จะมีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี ส่วนพนักงาน Gen B หรือ X จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หากได้ทำงานร่วมกัน ผลงานที่ออกมาจะเสริมความหลากหลายให้กับองค์กรด้วย
4. เทคนิคทางธุรกิจ
การจ้างงานพนักงานที่มีอายุเยอะทำให้องค์กรมีทักษะทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าหลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขามีประสบการณ์ในการติดต่อธุรกิจมากกว่า
5. มีที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้
พนักงานที่มีอายุมากกว่าสามารถนำประสบการณ์ทำงานที่สั่งสมมาหลายปีนำมาสอนงานหรือให้คำปรึกษากับพนักงานที่มีอายุน้อยกว่าได้ และในทางกลับกันพนักงานที่มีอายุน้อยกว่าก็สามารถสอนเทคโนโลยีหรือทักษะสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้กับพนักงานที่มีอายุมากกว่าได้

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางอายุ หรือ เรื่องต่างๆ ก็จะมีประสบการณ์ทำงานหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับองค์กร หากสามารถทำงานร่วมกันได้ ก็จะสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น