คำถามสัมภาษณ์งานที่มักถูกใช้ และ ควรเตรียมตัวให้ดี

Blog Image
  • Admin
  • 19 SEPTEMBER 2023

คำถามสัมภาษณ์งานที่มักถูกใช้ และ ควรเตรียมตัวให้ดี

   1. อธิบายให้เรารู้เกี่ยวกับตัวคุณหน่อย มีอะไรบ้าง?
   2. คุณตั้งใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ เพราะอะไร?
   3. คุณจะทำงานในตำแหน่งนี้ได้ดี เพราะอะไร
   4. คุณมีคุณสมบัติเด่นและจุดแข็งในเรื่องอะไรบ้าง?
   5. คุณมีเรื่องที่อยากพัฒนาเพิ่มเติมอีกในเรื่องอะไรบ้าง?
   6. คุณเลือกที่จะทำงานกับบริษัทเรา เพราะอะไร?
   7. คุณคาดหวังรายได้จากงานนี้เท่าไร?
   8. คุณช่วยบอกหน่อยว่า เราควรเลือกคุณเพราะอะไร?
   9. คุณมีวิธีการจัดการความเครียดและอารมณ์เชิงลบอย่างไร?
   10. คุณมีแนวทางสื่อสาร สาร้างความสัมพันธ์กับคนที่คิดต่างอย่างไร?

คำถามลักษณะนี้…ผู้สัมภาษณ์ของบริษัท จะได้เรื่องราว ที่เป็นทั้งแนวความคิดและความพร้อมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถตัดสินใจเลือก คนที่ใช่และเหมาะสมในตำแหน่งนั้นๆจริงๆ

ผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เตรียมตัวเองมาพร้อม…ก็จะทำให้บริษัทเห็น ศักยภาพ คุณค่า ความตั้งใจ และ กรอบความคิด ที่สอดคล้องกับตำแหน่งนั้นๆ อย่างครบถ้วน มีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจน

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว บริษัทก็ได้บุคลากรที่ใช่ ผู้สมัครก็ได้งานที่ใช่…ทำให้ทำงานร่วมกับองค์กรได้นาน และเติบโตต่อไปได้ ไม่เสียเวลาทดลองงานกันมากนัก เพราะต่างคน ต่างเลือก กันมาเรียบร้อยอย่างดีแล้ว

การเตรียมตัวตอบคำถามนี้ให้ดี…ผู้สมัคร จะรู้ตัวเองได้ทันทีระหว่างการเตรียมตัว เพราะหากตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับเราจริงๆ เรามักตอบคำถามเหล่านี้ได้ยาก เพราะตัวตนเราไม่ใช่กับงานลักษณะนี้…ไม่ใช่เรื่องของความสามารถเพียงอย่างเดียว
 
ขอบคุณข้อมูลจาก www.entraining.net