Growth Mindset คืออะไร

Blog Image
  • Admin
  • 10 OCTOBER 2023

Growth Mindset คืออะไร

Growth Mindset คือ แนวคิดที่เชื่อว่าทักษะและความสามารถของคนเรานั้นสามารถพัฒนาได้ จากการเรียนรู้และพยายามฝึกฝน
การมี Growth Mindset จะทำให้บุคคลนั้นกล้าที่จะผ่าฟันเรื่องยาก มองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา คนที่มี Growth mindset จะเชื่อว่าหากพวกเขาได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการฝึกฝนและแก้ไขจุดอ่อน พวกเขาก็จะค่อยๆ เข้าใกล้ความสำเร็จและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ในที่สุด
Growth mindset มีความสำคัญต่อการทำงานในองค์กรและเป็นคุณสมบัติสำคัญที่องค์กรมองหาในตัวพนักงานเพราะการทำงานในปัจจุบันต้องเจอกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ขณะเดียวกัน Growth mindset ก็จะช่วยผลักดันให้พนักงานฝึกฝน หาความรู้เพิ่มเติม และพยายามคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาในการทำงานแทนที่จะยอมจำนนต่องานที่มีความยากและท้าทาย องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันที่ต้องการเพิ่มศักยภาพพนักงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนานวัตกรรมจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับ การพัฒนา Growth mindset ของคนในองค์กร เพราะการจะพัฒนาสินค้าและบริการได้ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานคือการพัฒนาทัศนคติของคนในองค์กร